Can Altuğ Kaya

  • 213 Profil Ziyareti

Kimdir Can Altuğ Kaya

1984 yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.
DENTORİON Ağız Diş Sağlığı Polikliniği’nde çalışmalarını sürdürmektedir

1984 yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.
DENTORİON Ağız Diş Sağlığı Polikliniği’nde çalışmalarını sürdürmektedir

0  Hasta Yorumu

Hasta / Danışan Soruları

Aklınıza takılanlara cevap bulun

Soru Sorun

Sorular

Herhangi bir soru cevaplandırılmadı.